Aukce byla ukončena 29.07.2021 12:37:36

Příhozy v aukci

V této aukci zatím nebyl proveden žádný příhoz.

Proč si mě vybrat:

Má praxe (celkově přes 900 hodin) se zaměřuje především na veřejnou správu čili procesy, jejich pochopení a zlepšení. Ať už se jednalo o vedení spolupracovníků, tvorbu ISO, spoluorganizace společenských událostí, asistence realitnímu makléři či jiné, vždy dokážu najít prostor, kde se dá něco zlepšit. Další reference lze najít zde:

 https://drive.google.com/drive/folders/1Hi47MWbq7fb4qi4YyBEhyCTmTgIXRAe2?usp=sharing

Popis uchazeče:

Orientace v sociální práci, právním řádu ČR a síti přidružených organizací výkon odborného sociálně-právního poradenství výkon krizové pomoci náplň další dovednostní podle Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci a dle zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Praxe:

15/05/2013 - 29/05/2013 PTV, s.r.o.

Výkon praxe na úseku reklamace CNC strojů s vodním paprskem, tvorba ISO norem, práce se skladem zakázek.

16/05/2016 - 30/05/2016 Obvodní soud pro Prahu 7

Asistence zaměstnancům soudu, účast na jednáních na úseku civilním, trestním a opatrovnickém, práce se spisovou dokumentací a archivem.

09/10/2015 - 23/10/2015 Asociace občanských poraden

Práce na úseku výkonu sociální právní pomoci občanům, tvorba statistik, asistence pracovníkům.

12/05/2014 - 23/05/2014 Úřad městské části Prahy 7 - odbor výstavby a územního rozhodování

Práce se správním řádem, stavebním zákonem, vyhláškách o technických podmínkách pro výstavbu, územním plánem, zákonem o hlavním městě Praze, užívání systému MYSIS, účast na místních šetřeních a další.

05/06/2018 - 25/06/2018 Centrum integrace dětí a mládeže

Sociální prace s dětmi cizinců, zajišťování  společenských událostí, spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi

02/09/2018 - 18/12/2018 Progressive, o. p. s.

Výkon sociální práce s uživateli návykových látek v terénu Prahy, výkon sociálně-právního poradenství a krizové pomoci.

04/02/2019 - 30/04/2019 Úřad městské části Prahy 7 - oddělení integrace cizinců a národnostních menšin

Práce se spisovou složkou, vyhotovení potřebných dokumentů pro klienty, práce s právním řádem ČR, asistence národnostním menšinám. 

06/02/2020 - 06/03/2020 Integrační centrum Zahrada

Sociální práce s kombinovaně znevýhodněnými dětmi, pečovatelské a další služby určeném těmto klientům sociální práce. Přerušeno kvůli pandemii COVID-19.

05/09/2019 - 20/12/2019 Orgán sociálně právní ochrany dětí Praha 12

Práce na úseku státní sociálně právní ochrany dětí, účast na soudních jednáních, práce se spisovou dokumentací, spolupráce s rodiči a jejich dětmi při řešení životních situací, spoluorganizace společenských událostí, účast na místních šetřeních v místě bydliště dítěte.

31/03/2020 - 09/05/2020 COVID-19 Pracovní povinnost nařízenou vládou - Arcidiecézní charita Praha

Zajišťování ubytování osob bez domova v rámci prevence, kalkulace cen ubytovacích zařízení, doprovod osob, výdej potravinové pomoci, terénní práce s osobami bez přístřeší, vydávání roušek.

Vzdělání:

01/09/2017 - 27/05/2020 Vyšší odborná škola sociálně právní

Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze je veřejný vzdělávací institut ve sféře sociální práce. Během tříletého studia student věnuje až 900 hodin odborné praxi při práci s klienty ve více než 150 partnerských organizacích.

Absolventi se uplatní v širokém spektru institucí a organizací, které nabízejí sociální služby – např. v oblasti péče o rodiny a děti, péče o seniory, v sociální práci s osobami s postižením, v diagnostických a výchovných ústavech, krizových centrech, poradnách, na specializovaných pracovištích zabývajících se závislostmi, na sociálních odborech městských úřadů, na sociálních odděleních zdravotnických zařízení, apod.

Profilové předměty

  • Sociální politika
  • Metody sociální práce
  • Právo
02/09/2013 - 02/06/2017 Střední odborná škola služeb Kavčí Hory

Střední odborní škola zaměřená na obor Veřejná správa s rozšířenou výukou jazyků se zaměřením na praxi ve státní správě. Tvorba právních dokumentů, firemních písemností a dalších dokladů.

Profilové předměty:

Právo, Veřejná správa, Anglický jazyk, Český jazyk

05/10/2020 - 30/05/2023 Vysoká škola ekonomie a managementu, a. s.

Soukromá vysoká škola se zaměřením na management, komunikaci a lidské zdroje, specializace na Veřejnou správu.

Jazykové dovednosti:

  • angličtina - pokročilý
  • ruština - začátečník
  • španělština - začátečník

Volnočasové aktivity:

Moje volnočasové aktivity zahrnují sportovní společenský tanec na závodní úrovni s tréninky 4x týdně večer a následně 3 víkendy v měsíci soutěže.

My hobbies include Dancesport on competetive level with training 4 times per week (at evening) and 3 weekend in month I attend competitions.

Sdílejte tuto aukci

Další aukce

loading...